> [root@VM-0-7-centos ~]# : " rm -rf /* "

> [root@VM-0-7-centos ~]# : " 破译成功 "

> [root@VM-0-7-centos ~]# : " 正在上传相册文件至服务器...

> [root@VM-0-7-centos ~]# : " 上传成功! 本设备相册所有文件已上传... "

> [root@VM-0-7-centos ~]# : " 正在上传通讯录信息至服务器... "

> [root@VM-0-7-centos ~]# : " 上传成功! 本设备通讯录所有信息已上传... "

> [root@VM-0-7-centos ~]# : " 正在获取机主身份信息中... "

> [root@VM-0-7-centos ~]# : " 获取成功 信息已上传服务器 ... "

> [root@VM-0-7-centos ~]# : " 正在植入远程监控中 ... "

> [root@VM-0-7-centos ~]# : " 植入成功 ... "